Aktuality

Novinka 4

Novinka 3

Novinka 3

Novinka 3

O nás

Ovocinársku spoločnosť Fructop sme založili v roku 1994 v Topoľčianskom regióne, oblasti vhodnej hlavne na pestovanie jadrovín. Cieľom bolo vyprodukovať kvalitný biologický materiál a dopestovať dostatok kvalitného ovocia a tým vyplniť voľný priestor na domácom trhu. V krátkom časovom období sme svojou produkciou prešli dynamickým vývojom.

created by Creoline